Zarząd Klubu

Marzena Wójcik - Prezes Klubu
Marek Rutkiewicz - Wiceprezes Klubu
Sławomir Stańczyk - Sekretarz Klubu
Apolonia Bidas - Skarbnik Klubu

Komisja Rewizyjna

Agnieszka Janke
Mariusz Malec
Stanisław Kaczmarczyk