Na podstawie decyzji  Nr WO.4222-1/2016  Starosty  Powiatu Stargardzkiego w dniu 25.03.2016  stowarzyszenie Stargardzki Klub Morsów Miedwianie  zostało wpisane do ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej pod numerem    063/KS/16   z siedzibą w Stargardzie 73-110  Osiedle Hallera 9 a / 6

NIP     8542411011              REGON     364038584

Konto Bankowe  –  Pekao SA 07 1240 3901 1111 0010 9974 4013

Na to konto  wpłacamy  wpisowe, składki członkowskie oraz darowizny wpisując w tytule- imię i nazwisko oraz cel  (wpisowe: składka  lub darowizna) . Za  wszystkie wpłaty bardzo dziękujemy.

Składka członkowska wynosi 120 PLN za cały rok.

Jednorazowo wszystkich członków obowiązuje wpisowe w wysokości 20 zł.