Stargardzkie Morsy po wyborach rozpoczynają sezon

W dniu 19.09.2020 roku po długiej przerwie spowodowanej nałożonymi restrykcjami w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 w świetlicy wiejskiej w Żarowie odbyło się Walne Zebranie członków Stargardzkiego Klubu Morsów Miedwianie. Było to Zebranie sprawozdawczo -wyborcze jako że w 2020 roku minęła czteroletnia kadencja działającego Zarządu. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019 przedstawiła prezes Klubu Marzena Wójcik. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 przedstawiła skarbnik Klubu Apolonia Bidas, które zostało zatwierdzone przez Komisję Rewizyjną i jednogłośnie zaakceptowane przez Walne Zebranie członków. Kolejnym punktem Zebrania było wybory do władz Klubowych . Zostały zgłoszone kandydatury  i przystąpiono do  głosowania. Na Prezes SKM Miedwianie została ponownie wybrana Marzena Wójcik –  założycielka Klubu, która przez kolejne 4 lata  poprowadzi Klub. Na pozostałych członków Władz Klubowych wybrano:

  1. Julita Kwiatkowska – I Wiceprezes
  2. Sławomir Stańczyk – II Wiceprezes
  3. Arkadiusz Grodziński – Sekretarz
  4. Apolonia Bidas – Skarbnik

Ponadto wybrano członków Komisji Rewizyjnej, w skład której zostali weszli:

  1. Stanisław Kaczmarczyk
  2. Łukasz Stefaniak
  3. Małgorzata Korczyk

Po wyborach omówiono główny kierunek działania Klubu w najbliższym sezonie, którym będzie bezpieczne morsowanie w nowym sezonie morsowym 2020/2021 objęte wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania kąpieli zgodnie z reżimem sanitarnym  obowiązującym w ogłoszonym stanie epidemii na terenie kraju. Omówiono również organizację imprezy rozpoczynającej nowy sezon. O organizacji  imprez sportowo-rekreacyjnych  podczas tego sezonu władze Klubu będą decydowały na bieżąco w oparciu o sytuację epidemiologiczną i i ogłoszonych komunikatach Ministerstwa Zdrowia.

W sezonie 2020/2021 utrzymano poprzedni harmonogram kąpieli tj.

zbiórki

Środa godz.17.30

Sobota godz 15.30

Niedziela godzina 11.30 

Wejście do wody po rozgrzewce pół godziny później

 

 

1+

Spodobał Ci się post? Opublikuj go na swoim fanpage